Vybavení na basejumping

Pořád a pořád porovnáváme skydiving s basejumpingem. Tentokrát to nebude jinak.

Základní vybavení pro basejumping je téměř skoro stejné, jako pro skydiving. Jelikož ale máme v basejumpingu na všechno méně času, je vybavení lehce upraveno.

Hlavně se liší v tom, že hlavní padák otevřeme pomocí, tzv. řídícího padáku. Řídící padák držíme většinou v ruce. Při delším seskoku necháváme řídící padák v lehce přístupné kapse hlavního padáku. Dále máme na výběr mezi velkým řídícím padákem a malým řídícím padákem. To, jaký zvolíme, závisí především na výšce. Při seskocích vyšších méně než 100m trvá seskok několik sekund, a proto držíme řídící padák v ruce, abychom vyloučili to, že ho nestihneme vytáhnout.Při vyšších seskocích (většinou 800m+) můžeme nechat řídící padák zabalený.

Kompletní vybavení nás bude stát okolo 40 000kč.

V Česku není tento sport rozšířený, a proto je dobré se po vybavení podívat na zahraniční weby:           https://www.apexbase.com/